Youtube

Het element, Liemers cultuurpunt

Een voorziening die kinderen op een inspirerende
wijze kennis wil laten maken met cultuuronderwijs.

bekijk projecten

Bezoek Huis Sevenaer

Een bezoek aan Huis Sevenaer.

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ) tracht de geschiedenis van de woonkernen en het buitengebied van Zevenaar onder de aandacht van belangstellenden te brengen. Want  . .  wat kan je eigen omgeving boeiend zijn! Sinds kort richt de vereniging zich daarbij ook op het primair onderwijs. Na in het schooljaar 2010-2011 met Edu-art een gezamenlijke start gemaakt te hebben organiseert de CVZ het komend schooljaar 2013-2014 in samenwerking met Huis Sevenaer voor de groepen 7 een excursie naar de desbetreffende kasteelboerderij, die inmiddels gerestaureerd wordt.

Na een introductie op school door de eigen leerkracht vindt er bij en in Huis Sevenaer een aantal activiteiten plaats waarbij de eigen leerkracht de leiding heeft en vrijwilligers van de CVZ voor begeleiding zorgen. Met de opgedane ervaringen kan de leerkracht op school het project afsluiten. Centraal bij het bezoek staat o.a.: hoe zag Huis Sevenaer er vroeger uit?, wat werd er gedaan, wat wordt er nu gedaan?, wat zien en vinden we in de omgeving van Huis Sevenaer? Daarbij komen zowel cultuur als natuur aan bod. Een verhaallijn zorgt voor een didactische rode draad.

 Doelgroep: groep 7 primair onderwijs of groep uit speciaal basisonderwijs met vergelijkbaar leesniveau. Deelname in 2014 m.n. mogelijk voor scholen uit de gemeente Zevenaar. Indien er voldoende ruimte is, kunnen ook scholen uit andere gemeenten uit de Liemers geplaatst worden. Voor informatie contact opnemen per email.

Plaats: Huis Sevenaer.

Duur: 6 kwartier op dinsdag- en donderdagmiddagen in april, mei en juni 2014.

Bijzonderheden: Voorbereiding op school is noodzakelijk. Voor groepen groter dan 30 lln. s.v.p. contact opnemen met onderstaande contactpersoon. Dit i.v.m. evt. aanpassingen.

 Kosten: € 45,- voor lesmateriaal e.d., te verrekenen met CVZ.

Aanmelding: vóór 1 februari 2014 via deze site of op onderstaand emailadres. 4 voorkeursdata in genoemde tijd vermelden + naam desbetreffende leerkracht + het aantal leerlingen. (Reeds ontvangen aanmeldingen blijven van kracht!!)

Adresgegevens: CVZ, onderwijsproject Huis Sevenaer, email: gast@cvz7aar.nl

Contactpersoon CVZ: Jan Zwiers

 

Discipline: Cultureel Erfgoed Start: maart 2014
Doelgroep: Groep 7 en 8 Tijd: volgens planning
Docent(en): eigen leerkracht Prijs: € 45,-
Aantal lessen: 1 Locatie: Huis Sevenaer
Duur: 1,5 uur

 

aanvragen
 
Multidisciplinair

Architectuurworkshop bovenbouw

Beeldend

Basisschool Workshop InJeKracht-Kaart maken

Literair

Project Communicatie

Literair

'Sofie en de kleine Prins

Theater

Theaterproject op maat

Theater

Van Tekst naar Toneel

Cultureel Erfgoed

Vroege Middeleeuwen in de Liemers

Muziek

Cultuurmenu Duiven - workshop 005

Muziek

Cultuurmenu Duiven - workshop 004

Muziek

Cultuurmenu Duiven - workshop 003